ފޭސްބުކް ވެސް ހިންގާ، "މޭޓާ" ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "އިންސްޓަގްރާމް"

ޓެކްނޯލޮޖީ

"އިންސްޓަގްރާމް" 400 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ދީދާތު ރަޝީދު - ދުނިޔެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , ހޯމަ 12:50   327

އަޔަލޭންޑްގެ ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީ ރެގިއުލޭޓަރުން ކުޑަކުދިންގެ ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އިންސްޓަގްރާމް އިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 405 މިލިއަންޔޫރޯ (402 މިލިއަން ޑޮލަރު) ޖޫރިމަނާ ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މެޓާގެ ތަރުޖަމާނަކު އީމެއިލް ކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖޫރިމަނާ އިސްތިއުނާފުކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށި މި ތަހުގީގުގައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައިވަނީ ވިޔަފާރި އެކައުންޓްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންގެ ފޯނު ނަންބަރާއި/ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް އާންމުކުރުމަށް މަގުފަހިވި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފާސްކުރިއިރު އޭގައި 405 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޖޫރިމަނާއެއް ހިމެނޭކަން ޔަގީން،" އިންސްޓަގްރާމް އާއި ފޭސްބުކް (އެފްބީ)ގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނީގެ ލީޑް ރެގިއުލޭޓަރު އަޔަލޭންޑްގެ ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ތަރުޖަމާނުވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު އަންނަ ހަފްތާގައި އާންމުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން އިންސްޓަގްރާމް އިން ސެޓިންގްސް އަޕްޑޭޓް ކުރިއިރު، އޭގެ ފަހުން ފުރާވަރުގެ ކުދިން ރައްކާތެރިކޮށްބެހެއްޓުމަށާއި އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ޕްރައިވެޓް ކުރުމަށް އާ ފީޗާތަކެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް މޭޓާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރި ގޮތާ އިންސްޓަގްރާމް އިން އެއްބަހެއް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މުރާޖައާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ޑީޕީސީން ރެގިއުލޭޓް ކުރަނީ ފޭސްބުކް، އެޕަލް (އޭއޭޕީއެލް)، ގޫގުލް (ގޫގުލް) އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ގެ މައި މަރުކަޒުއަޔަލޭންޑްގައި ހުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން ފޭސްބުކާއި ވަޓްސްއެޕް ހިމެނޭ ގޮތަށް މެޓާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ދިހަވަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ތަހުގީގު ވަނީހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ވަޓްސްއެޕް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އީޔޫގެ ޑޭޓާ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 225 މިލިއަން ޔޫރޯއިންޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ.

އަޔަލޭންޑްގެ ރެގިއުލޭޓަރު ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އިންސްޓަގްރާމްގެ ތަހުގީގުގައި ޑްރާފްޓް ހުކުމެއް ފުރިހަމަކޮށް، ބޮޑެތި މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތައްރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ބްލޮކްގެ "ވަން ސްޓޮޕް ޝޮޕް" ނިޒާމުގެ ދަށުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެހެން ރެގިއުލޭޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ޓެގްސް: ސޯޝަލްމީޑިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.