ޓިކްޓޮކް އެޕް

ޓެކްނޯލޮޖީ

ޓިކްޓޮކް އިން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި، 33 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފޭކް އެކައުންޓު ރިމޫވްކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , ބުދަ 22:37   298

މަޝްހޫރު ސޯޝަލްމީޑިއާ އެޕް ޓިކްޓޮކް އިން ނިމިދިޔަ ކުއާރޓަރ (ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަސްތެރޭ) 33 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފޭކް އެކައުންޓް ފޮހެލާފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ޓިކްޓޮކުން ވަނީ އެކުންފުންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރުތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. އަދި ކޮންޓެންޓް މޮޑަރޭޓްކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްފައެވެ.

ޓިކްޓޮކުން ބުނެފައިވަނީ އޭގެކުރިން ކުއާރޓަރުގައި ވަނީ 20.8 މިލިއަން އެކައުންޓް ޑިލީޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ކުއާރޓަރުގައި މިއީ 61 އިންސައްތައިގެ ބޮޑުވުމެކެވެ. ނިމިދިޔަ 12 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި 2000 އިންސައްތަ އަށް މިޢަދަދުވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ޓެގްސް: ސޯޝަލްމީޑިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.