މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު އަދި އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޢަލީ ނަބީޙު، އެސްޓީއޯގެ ޑިސްކައުންޓް ސްކީމެއްގައި ބައިވުމަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން

ހަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރާއި އެސްޖީ މާލެ ވަޑައިގެންފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 , ބުރާސްފަތި 21:31 2   365

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުގައި މޭޔަރާއި އެކު ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް، މިދަތުރުގައި މިހާތަނަށް، ޑިސްކައުންޓް ސްކީމެއްގައި އެސްޓީއޯ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިޑިސްކައުންޓް ސްކީމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް އައުޓްލެޓްތަކުން 2 ޕަސެންޓާއި 5 ޕަސެންޓާއި ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން، އަދި އަހަރު ނިމޭއިރު އޮންނަ ޕޮރޮމޯޝަނާއި، އެހެން ބައެއް ޕްރޮމޯޝަންތައް އޮންނަ ދުވަސްވަރު ޑިސްކައުންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު އަދި އެސްޖީ މުޙައްމަދު ޝުޖާއު (ކ) އެސްޓީއޯގެ ކޮމްޕެނީ ސެކެޓްރީ ޝައްފާނާ ރަޝީދު އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ނުޒްލާ (ވ)

ޚަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި، މިދަތުރުފުޅުގައި މިސްކީމްގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ އިތުރަަށް ޓޫރިޒަމް ފެއަރގައި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް އިންޝޫރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެލައިޑް އިންޝޫރެންސާއި އެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާނެއެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅުންހުރެދާނެ :

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާސަންދަ ދޫކޮށް، އަހަރަކު 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން، މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރެމިއަމް އިންޝޫރެންސް ދޭން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފަށް - ސަޢީދު

ޓެގްސް: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ޢެސްޓީއޯ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.