ޢަލީ ހުސެން، މަންޒަރުގެ ސ.ހިތަދޫ، އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހިމީހާ

ހަބަރު

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ސިޓީގައި، އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މީހާއާއެކު

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 1 އޮކްޓޯބަރ 2022 , ހޮނިހިރު 23:03 1   1832

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހެއެވެ. މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެން ފެމިލީގެ ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސާވިސް ސެންޓަރުން އިން އިސްނަންގަވައިގެން އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މީހާއެކު ޙަރަކާތެއް ބާއްވާއިފިއެވެ.

މިޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ، އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މީހާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ، ޢުމުރުން 109 އަހަރުގެ ޢަލީ ހުސެން ދިރިއުޅުއްވާގޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ.

މިޙަރަކާތަށް ދިރާގު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް، އެމްއެންޑީއެފް، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް، އަދި ވެށި ސާފު ޖަމްޢިއްޔާ އާއި މަރަދޫ ސްކޫލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ އަރުވަނީ
އައްޑޫގެ މުއައްސަސާތުގެ ބައެއް ވެރިންނާއިއެކު

އިތުރު ފޮޓޯތައް

އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މީހާ އާއި ކުރެވުނު އެކްސްކްލޫސިވް އިންޓަވިއު އަދި ޙަރަކާތުގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް

ޓެގްސް: އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.