ކޯޗު އައްފާން، ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ނިމިގެންދިޔަ ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ހަބަރު

ކޯޗު ޢައްފާނުގެ އިރުޝާދަކީ ކޮންމެވެސް އެއް ކުޅިވަރަކަށް ފޯކަސް ބެހެއްޓުން!

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 , އާދީއްތަ 15:59   251

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 8 ޓީމަކާއިއެކު 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަރަދޫ ފޭދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގައެވެ.

މުބާރާތަށްފަހު އެމްސްޕޯޓްސްގެ ފައުންޑާރ މުޙައްމަދު ޢައްފާން ދެއްވި އިންޓަވިއު

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް، އަދި ވަނަ ދިނުން (ލައިވް ސްޓްރީމްކުރެވިފައި)

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ:

އެމް ސްޕޯޓްސް ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫގައި

ޓެގްސް: އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.