ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ

ދުނިޔެ

ނަތަންޔާހޫ އަނެއްކާވެސް އިޒްރޭލްގެ ވެރިކަމަށް

އަލީ އަޒްޔަން - މެދުއިރުމަތި | 2 ނޮވެންބަރު 2022 , ބުދަ 08:00   238

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިޒްރޭލުގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

އޭނާ ނިސްބަތްވާ ކަނާތުފިޔައިގެ ޕާޓީ ކާމިޔާބިކުރެއްވީ ހަނި ޖާގައަކުންނެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވެރިކަމުގައި 12 އަހަރު ހުރުމަށްފަހު ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވުނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

މިއިންތިޚާބު ގިނަބަޔަކު ދެކިފައިވަނީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޔައިރު ލަޕިޑް އާއި ނަތަންޔާހޫ އާއި ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެއގެ ގޮތުގައެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އަދި ޔައިރު އެއް ވިދާޅުވެފައިނުވެއެވެ.

ޓެގްސް: އިޒްރޭލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.