މައިލޯ ޓީމުގެ ކޯޗު އަޒުމީ އަދި ކެޕްޓަން ބޮންޑާ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ހަބަރު

މައިލޯޓީމަށް ކުޅެން ދަގަނޑޭ އައްޑޫއަށް އަތުވެއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 3 ނޮވެންބަރު 2022 , ބުރާސްފަތި 22:05   412

އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މައިލޯ އެފްސީ އަށް ކުޅުމަށް ގައުމީ ފުޓުބޯޅަތަރި އަލީ އަޝްފާގު، ދަގަނޑޭ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއާޕޯޓަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

މާދަމާ އޮންނަ މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ކުޅޭނެކަމަށް މަޢްލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް

ޓެގްސް: އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.