މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނި ހިތަދޫ ސްކޫލް

ހަބަރު

އައްޑޫ އިންޓަރސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 12 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 16:39   315

އެމްއޭސީއެލް 6 ވަނަ އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަރސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަދި 5 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ގެ ވަނަދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ، ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިދޔަމަހުގެ 3 އިން 8 އަށެވެ. ތަފާތު ސަބަބުތަކާއި ހެދި އިނާމް ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ލަސްވެފައިވާކަމަށް މީގެކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އިނާމް ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީ

  1. ހިތަދޫ ސްކޫލް (855)
  2. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (335)
  3. ފޭދޫ ސްކޫލް (110)

ސީނިއާ ކެޓަގަރީ

  1. ހިތަދޫ ސްކޫލް (590)
  2. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (480)
  3. އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް (295)
އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިން

އިނާމް ދިނުމުގެ ޙަފްލާތެރެއިން

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

އައްޑޫގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ މެޑަލްތައް ނުލިބި ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ވަނަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލް އައްޑޫސިޓީ އިންޓަރސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ޓެގްސް: ފެތުން އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.