ލަންޑަންގައި ބޭއްވި ދަ ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް: ދަ ރިންގްސް އޮފް ޕަވަރ ޕްރިމިއާގައި ޖެފް ބެޒޯސް އާއި ލޯރެން ސަންޗޭޒް

ހަބަރު

ޖެފް ބެޒޯސް، އެމޭޒަން އާއި އޭނާގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ބޮޑު ބައެއް ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ބަހާލުމަށް ވައުދުވެއްޖެ

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 19 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 11:01   143

އެމޭޒަންގެ ބާނީ ޖެފް ބެޒޯސް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ 124 ބިލިއަން ޑޮލަރު (107 ބިލިއަން ޕައުންޑް) ގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ބޮޑު ބައެއް ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށެވެ.

ނޫސް ނެޓްވޯކް ސީއެންއެން އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބުނީ އޭނާގެ މުއްސަނދިކަން ހަދިޔާކުރާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށާއި ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާގެ ނަސީބު ޞަދަޤާތަށް ޚާއްސަކުރާނެ ކަމަށް ވައުދު ނުވާތީ ފާޑުކިޔުންތައްވަނީ ބެޒޯސްއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އިންވެސްޓަރު ވޮރެން ބަފެޓް އާއި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އަދި ބެޒޯސްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން މެކެންޒީ ސްކޮޓް ވެސް ވަނީ އެމީހުންގެ މުއްސަނދިކަން ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ބެޒޯސް އޭނާގެ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރީ ކަންޓްރީ މިއުޒިކް ތަރި އަދި މުދައްރިސް ޑޮލީ ޕޭޓްރަން އަށް 'ޗެރިޓަބަލް' ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ ތަނެއް ނުވަތަ ހަދިޔާކުރާނެ ތަނެއްގެ ތަފްސީލު ދިނުމަށް އޭނާ ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ، "އުނދަގޫ ކަމަކީ ލެވާޑް ގޮތަކަށް އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދުން" ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: ޞަދަޤާތް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުން އެމޭޒަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.