އަނިޔާ އާއި ހެދި ބައެއްކުޅުންތެރިންނަށް ބައިވެރިނުވެވުނަސް، މި ވޯލްޑްކަޕުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުޅޭނެ.

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު، އަދި ތަފާތު ކުޅުންތެރިން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 1 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 10:49   228

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި 831 ކުޅުންތެރިއަކު ބައިވެރިވެއެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނެނީ 26 ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑްކަޕްތަކުގައި ގިނަވެގެން ހިމެނެނީ 23 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ : ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޖުމްލަ 101 ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުކުޅެފައެވެ. އަދި އެމެޗުތަކާއިއެކު އޭނާ ވަނީ 117 ގޯލުޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ދުވަސްވީ ކީޕަރު : މެކްސިކޯގެ ޢުމުރުން 40 އަހަރުގެ ގޯލުކީޕަރު އަލްފްރޭޑޯ ޓަލަވެރާ

އޭނާ ވެގެންދާނީ 8 ވަނަ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ލިއަނެލް މެސީ (35އ)

އޭނާ އަކީ ފަރަންސީސި ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ ވަނީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެތައް ރެކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ-16 ގެ އެއްމެޗެއްގައި 5 ގޯލުޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ސްޕޭންގެ ބާސެލޯނާއަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.