އެކުއެޑޯރ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އެކުއެޑޯރ ޓީމް ޕްރޮފައިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 15:32   91

މިއީ މިޓީމު ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅޭ 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2006 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮޕާއެމެރިކާގައި 29 ފަހަރަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ސެމީފަނަލަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބްރެޒިލް އާއިއެކު އަދި އާޖެންޓީނާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުވެސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއެވެ. އަދި ޕެރޫ އާއި ދެކޮޅަށް ފެބްރުއަރީ މަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މާޗްމަހު ޕެރަގުއޭ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން :

  • އެނާ ވެލެންސިއާ (ފވ) 33އ 74 މެޗުކުޅެގެން 35 ގޯލު (ކުޅެނީ ތުރުކީ ކުލަބަކަށް)
ޓެގްސް: އެކުއެޑޯރ ވޯލްޑްބޭންކް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.