ސެނެގާލް ގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ސެނެގާލް ޓީމް ޕްރޮފައިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 16:09   109

ފީފާ ރޭންކިންގ : 18 ވަނަ (2022) މިއީ މިހާތަނަށް މިޓީމަށް އާދެވުނު އެންމެ ރަނގަޅު ހިސާބު. މި ޓީމު ވަނީ ވޯލްޑްކަޕްގައި 3 ފަހަރަަށް ކުޅެފައެވެ. ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި ހަމަ އެއަހަރު މިޓީމު ވަނީ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ސެނެގާލް އަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެފްރިކާ ކަޕްގެ ވެސް ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. މިޓީމްގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅޭ ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

މިޓީމުގެ ކިޓް ސްޕޮންސަރަކީ "ޕޫމާ" އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ނަތީޖާތައް :

 • ސެނެގާލް 1 - 1 ޓޯގޯ
 • ސެނެގާލް 2 - 0 ކޮންގޯ

ފާހަގަކުރެވޭ ކުޅުންތެރިން :

 • މިއުނިކް ގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މަނޭ 34އ
 • އިސްމާއިލާ ސާރ 24އ (އިނގިރޭސި ކްލަބް ވޮޓްފަޑް) 48 މެޗުން 10 ގޯލު
 • ފަމަރާ ދިއޭދިއޯ 29އ (ތުރުކީގެ ކްލަބަކަށް) 25 މެޗުން 10 ގޯލު
 • ވިއަރެއާލްގެ ފޯވާޑް ނިކޮލަސް ޖެކްސަން 21އ
 • ޝެފީލްޑްގެ ފޯވާޑް އިލިމޭން ނިޑިޔޭ 22އ
 • މާސޭގެ ފޯވާޑް ބަންބާ ޑިއެންގ 22އ
 • ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު މެންޑީ 30އ
 • ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ކަލީޑޫ ކަލިބަލީ (ކ) 31އ
 • ރެއަލް ބެޓިސްގެ ޑިފެންޑަރު، ޔޫސުފް ސަބަލީ 29އ
 • މޮނަކޯގެ ޑިފެންޑަރު އިސްމާއިލް ޖަކޮބްސް 23އ
 • އެވަޓަންގެ މިޑްފީލްޑަރ އިދްރީސާ
 • މޮނަކޯގެ މިޑްފީލްޑަރ ކްރެޕިން ޑިއެޓާ 23އ
 • ޓޮޓެންހަމްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޕަޕޭ މަޓާރ ސާރ 20އ

މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން ޓީމުތައް :

ސެނެގާލް އޮންނަތަން :

ސެނެގާލް : އެފްރިކާ

ސެނެގާލް ޓީމް އޯވާވިއު:

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ ސެނެގާލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.