މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި އީރާން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 00:18   131

އަސްލު ނަތީޖާ : އިނގިރޭސިވިލާތް 6 | 2 އީރާން

ލާފާކުރެވޭ/ ލަފާކުރެވުނު ގޮތް : އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވުން %51 ގާތް

އިނގިރޭސިވިލާތް މީގެކުރިން 16 ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅެ 7 ފަހަރު ތަށި ގެންގޮސްގައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕުގައި ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެ 4 ވަނަ ހޯދިއެވެ.

މެޗުކުޅޭތަން : ޚަލީފާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް

ގަޑި: ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 6 ޖަހާއިރު

ފީފާ ރޭންކިންގ : އީރާން - 20 ވަނަ | އިނގިރޭސިވިލާތް - 5 ވަނަ

ކުރިން : ބައްދަލުކޮށްފައި ނުވޭ

ގްރޫޕް B - މިގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް : އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

މެޗު ސަމަރީ

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.