މިއީ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ މެޗުު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ނެދަލޭންޑްސް އަދި ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 00:26   121

އަސްލު ނަތީޖާ : ނެދަލޭންޑްސް | ސެނެގާލް

ލާފާކުރެވޭ/ ލަފާކުރެވުނު ގޮތް : ނެދަލޭންޑް މޮޅުވުން %48 ގާތް

މެޗުކުޅޭތަން : އަލް ތުމަމާ ސްޓޭޑިއަމް

ގަޑި: ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 21.00 ގައި

ފީފާ ރޭންކިންގ : ނެދަލޭންޑްސް 8 ވަނަ | ސެނެގާލް 18 ވަނަ

ކުރިން :

ގްރޫޕް A - މިގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް : ޤަޠަރު، އެކުއެޑޯރ، ސެނެގާލް، ނެދަރލޭންޑްސް

މެޗް ރިޕޯޓް

ޓެގްސް: ސެނެގާލް ނެދަރލޭންޑްސް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.