ވޭލްސް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ވޭލްސް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 14:55   107

ގްރޫޕް : B

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 19 ވަނަ

ކޯޗު : Rob Page

މޮޅުފައި : ޓީމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ހިތްގައިމު

ބަލިފައި : ޖޯ އެލެން އެހާ ފިޓެއް ނޫން

މިޓީމު އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގައި 19 ވަނައިގައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު 117 ވަނައިގައި އޮތް މިޓީމު 2015 ގައި ދުނިޔޭގެ 8 ވަނައަށް ވެސް ޖެހިލިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މިޓީމުގެ ކިޓް ސްޕޮންސަރަކީ އަޑީޑާސްއެވެ.

މިޓީމުން ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅެފައިވަނީ ޖުމްލަ 2 ފަހަރެވެ. ފުރަމަތަ 1958 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހަމަ އެއަހަރު މިޓީމު ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫރޯ 2016ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފައިވެއެވެ.

ގްރޫޕް B - މިގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް : އިނގިރޭސިވިލާތް، އިރާން، އެމެރިކާ، ވޭލްސް

އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން:

  • ވޭލްސް 2 - 1 އޮސްޓްރޭލިއާ
  • ވޭލްސް 1 - 1 ޗެކް ރިޕަބްލިކް
  • ވޭލްސް 2 - 1 ޕޮލެންޑް
  • ވޭލްސް 1 - 0 ޔޫކްރޭން
  • ވޭލްސް 2 - 1 ނެދާލޭންޑް
  • ވޭލްސް 1 - 1 ބެލްޖިއަމް
  • ވޭލްސް 2 - 3 ނެދާލޭންޑް
  • ވޭލްސް 0 - 1 ޕޮލޭންޑް

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން :

  • ލޮސްއެންޖެލިސްގެ ފޯވާޑް، ގެރެތް ބޭލް (33އ) 108 މެޗުން 40 ގޯލު
  • ފުލްހަމްގެ ފޯވާޑް ޑެނިއެލް ޖޭމްސް (25އ) 38 މެޗުން 5 ގޯލު
ޓީމު އެކުލެވިފައިވާގޮތް

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް : ޤަޠަރު 2022 ގެ ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖް

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް ވޭލްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.