މެލޭޝިޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ތަޙްތު ބޭއްވުމުގެ ތެރެއިން

ދުނިޔެ

މެލޭޝިޔާގެ އިންތިހާބު، ނުތަވަސްކަމަށްފަހު ރަސްގެފާނު ބޮޑުވަޒިރު އައްޔަނު ކުރަން ނިންމަވައިފި

ރާނިއާ - މެލޭޝިޔާ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 17:22   128

މެލޭޝިއާގައި ދެން ބޮޑު ވަޒީރަކު ގަނާނީ ރަސްގެފާނު އަލްސުލްތާން އަބްދުالله ކަމަށް ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ބާނާމާ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ގައުމީ ގަނޑުވަރާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ގަނޑުވަރުގެ ބަޔާން ނެރެފައިވަނީ މިހާރުގެ ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ނުވަތަ ކުރީގެ ޕްރިމިއާ މުހިއްދީން ޔާސީނަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ނިންމުމެއް ނެތް އިންތިހާބަކުން ސިޔާސީ ދަތިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިހާރުގެ ބާރިސާންގެ ތާއިދާއި ނުލާއި ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ސާދާ އައުލަބިއްޔަތު ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ލިބިގެން ނުދެއެވެ.

އަޣުލަބިއްޔަތަށް ބޭނުންވާ އިއްތިހާދުތައް އެކުލަވާލުމަށް ރަސްގެފާނު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖަހަންދެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ދެއްވާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ބްލޮކަކަށް އަމިއްލައަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

އިންތިހާބާއި އޭގެ ފަހުން އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮލިކަމުގައި 3 އަހަރު 3 ބޮޑުވަޒީރުން ހޮވާފައިވާ އިރުމަތީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުގައި ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަން ދިގުދެމިގެންދާއިރު، އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ނިންމުންތައް ލަސްވުމުގެ ނުރައްކާވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ޓެގްސް: މެލޭޝިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.