ޕޮލެންޑް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޕޮލެންޑް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:41   185

ގްރޫޕް : C

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 26 ވަނަ

ކޯޗު : Czeslaw Michniewicz

މޮޅުފައި : ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ދުނީޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލުޖެހުންތެރިން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް

ބަލިފައި : މާބޮޑަށް ޑިފެންސިވްކޮށް ކުޅެން ހެދުން

ޓީމު
އެންމެ މޮޅު
ޓެގްސް: ޕޮލެންޑް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.