ސައުދި އަރަބިއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ސައުދި ޢަރަބިއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:45   98

ގްރޫޕް : C

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 51 ވަނަ

ކޯޗު : Hervé Renard

މޮޅުފައި : މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލް ދައުސަރީ ޓީމުގައި ހުރުން

ބަލިފައި : ފަށުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ 11 އެހާބޮޑަށް ސާފުނުވާ މައްސަލަ

ޓީމް
އެންމެ މޮޅު
ޓެގްސް: ސައުދީ ޢަރަބިއާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.