އޮސްޓްރޭލިއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : އޮސްޓްރޭލިއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:48   92

ގްރޫޕް : D

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 38 ވަނަ

ކޯޗު : Graham Arnold

މޮޅުފައި : އެއްބައިވަންތަ ރޫޙެއްގައި ކުޅެން މަސައްކަތްކުރުން

ބަލިފައި : އިދިކޮޅު ފޫ އަޅުވާލައި ގޯލެއް ޖަހަން އުނދަގޫވުން

ޓީމު
ޓެގްސް: އޮސްޓްރޭލިއާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.