ފްރާންސް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ފްރާންސް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:49   99

ގްރޫޕް : D

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 4 ވަނަ

ކޯޗު : Didier Deschamps

މޮޅުފައި : ވަރަށް ހުށިޔާރުކަމާއި އެކު އެޓޭކް ކުރޭ

ބަލިފައި : ޕޮގްބާ އަދި ކަންޓޭ އަށް ނުކުޅެވުމުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް ދަށްކޮށް އޮތުން

ފްރާންސް ޓީމް
ޓެގްސް: ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.