ކޮސްޓަރިކާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ކޮސްޓަރިކާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:53   133

ގްރޫޕް : E

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 31 ވަނަ

ކޯޗު : Luis Fernando Suárez

މޮޅުފައި : ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި، އޭގެތެރޭގައި 18 އަހަރުގެ ބެނެޓް ހިމެނޭ

ބަލިފައި : ގޯލު ޖެހުމާއި ތަންކޮޅެއް ދުރު

ޓީމު
ޓެގްސް: ކޮސްޓަރިކާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.