ޖަޕާން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޖަޕާން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:58   99

ގްރޫޕް : E

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 24 ވަނަ

ކޯޗު : Hajime Moriyasu

މޮޅުފައި : ވަރަށް ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް އެބައޮތް

ބަލިފައި : އެޓޭކްކުރުން ވަރަށް ދަށް

ޓީމު
ޓެގްސް: ޖަޕާން ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.