ސްޕޭން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ސްޕޭން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:00   100

ގްރޫޕް : E

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 7 ވަނަ

ކޯޗު : Luis Enrique

މޮޅުފައި : ގާވީ އަދި ޕެޑްރޯ ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރޭ، ބުސްކެޓާއިއެކު

ބަލިފައި : ރަނގަޅަށް ސްކޯ ނުކުރެވޭ

ޓީމު
ޓެގްސް: ސްޕެއިން ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.