ކްރޮއޭޝިއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ކްރޮއޭޝިއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:51   124

ގްރޫޕް : F

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 12 ވަނަ

ކޯޗު : Zlatko Dalic

މޮޅުފައި : ވަރަށް މިޑްފީލްޑް ރަނގަޅު، ޑިފެންސް އާކޮށް ވަރުގަދަކޮށްފައި އޮތީ

ބަލިފައި : ގޯލްކީޕަރު ވަރަށް ގޯސް ހަދާނެ، އަދި ޑިފެންޑަރުންގެ ތަޖުރިބާ ވެސް ކުޑަ

ޓީމު
ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް ކްރޮއޭޝިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.