މޮރޮކޯ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : މޮރޮކޯ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 23:07   94

ގްރޫޕް : F

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 22 ވަނަ

ކޯޗު : Walid Regragui

މޮޅުފައި : ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް

ބަލިފައި : މާބޮޑަށް ޑިފެންސަށް ކުޅޭތީ އާއި އެހާ ބޮޑަށް ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާތީ، ކޯޗަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވޭ

ޓީމު
ޓެގްސް: މޮރޮކޯ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.