އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން

މުނިފޫހިފިލުވުން

އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް ހިމާޔަތް ދެމުން އައި ފުލުހަކު ޚިދުމަތުން އެކަހެރިކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ކ. މާލެ | 13 ފެބުރުއަރީ 2022 , އާދީއްތަ 18:32   397

ބޮމްބޭ - ޖީތެންދްރާ ޝިންޑީ ނަމަކަށް ކިޔާ ފުލުހަކު މަޝްހޫރު ފިލްމްސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަންއަށް ހަށިފާރަވެރިކަން ކޮށްދީ ހިމާޔަތްކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ އޭނާ ޚިދުމަތުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ.

ޖީތެންދްރާ ވަނީ އަމީތާބަށް 6 އަހަރު ވަންދެން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޢާއްމު އުސޫލްތަކާއި ޚިލާފަށް ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބުރޫ އަރާ ފަދަގޮތަކަށް އޭނާ އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަމީތާބް އާއި އެކު ގައުމުން ބޭރަށް، ދުބާއީ އާއި ސިންގަޕޫރަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.