ބްރެޒިލް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ބްރެޒިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:09   136

ގްރޫޕް : G

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 1 ވަނަ

ކޯޗު : Tite

މޮޅުފައި : ނޭމާ އާޢިއެކު ވަރަށް ރަނގަޅު އެޓީކިން ޓިމެއް

ބަލިފައި : ޑިފެންސް ގެ ދުވެލި މަޑު

ޓީމު
ޓެގްސް: ބްރެޒިލް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.