ކެމަރޫން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ކެމަރޫން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 23:10   230

ގްރޫޕް : G

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 43 ވަނަ

ކޯޗު : Rigobert Song

މޮޅުފައި : ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަ ޓީމެއް

ބަލިފައި : ޕްރެކްޓިސްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 8 މަސް ދުވަހު

ޓީމު
ޓެގްސް: ކެމެރޫން ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.