ސާބިއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ސާބިއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:12   102

ގްރޫޕް : G

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 21 ވަނަ

ކޯޗު : Dragan Stojkovic

މޮޅުފައި : އަރަމުން އަންނަ އެޓޭކަރުން އެބަތިބި، ވަރަށް ކޮންފިޑެންސް ރަނގަޅު، އީގޯ ދަށް، ކޯޗު ކުޅެން ޖާގަ ދޭ

ބަލިފައި : ޑިފެންސް ލޮނު މަޑު، އެންމެ މިސްޓޭކެއް ހެދިއްޖެނަމަ ޓީމް އެއްކޮށް ފަނިކޮށްލާ

ޓީމު
ޓެގްސް: ސާބިއާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.