ސްވިޒަލޭންޑް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ސްވިޒަލޭންޑް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:17   186

ގްރޫޕް : G

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 15 ވަނަ

ކޯޗު : Murat Yakin

މޮޅުފައި : 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުރި ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ

ބަލިފައި : ގޯލް ކީޕަރުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާގައި

ޓީމު
ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް ސްވިޒަލޭންޑް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.