ގާނާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ގާނާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:20   93

ގްރޫޕް : H

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 61 ވަނަ

ކޯޗު : Otto Addo

މޮޅުފައި : ޑިފެންސް އަދި ދެ އަރިމަތިން ވަރަށް ވަރުގަދަ

ބަލިފައި : ވަރަށް ސްކޯކުރަން އުނދަގޫ

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ ގާނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.