މެކްސިކޯ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : މެކްސިކޯ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:40   90

ގްރޫޕް : C

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 13 ވަނަ

ކޯޗު : Gerardo Martino

މޮޅުފައި : ވޭގާ އަދި ލޮންޒޯ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރޭ، އަދި ވަރަށް ނުރައްކާ އުފައްދާ

ބަލިފައި : އިދިކޮޅުން ގޯލެއް ޖަހައިފިނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ހިތްމަރުވޭ

ޓީމު
ޓެގްސް: މެކްސިކޯ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.