ޑެންމާކް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޑެންމާކް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:46   125

ގްރޫޕް : D

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 10 ވަނަ

ކޯޗު : Kasper Hjulmand

މޮޅުފައި : ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރޭވިގެން، އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށް މަސައްކަތްކުރުން

ބަލިފައި : ބައެއް ކުރިއަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ފޯމު ގެއްލިފައި

ޓީމު
ޓެގްސް: ޑެންމާކް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.