އެކުއެޑޯރ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : އެކުއެޑޯރ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 00:02   167

ގްރޫޕް : A

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 44 ވަނަ

ކޯޗު : Gustavo Alfaro

މޮޅުފައި : ޒުވާން ޓީމެއް، ބުންވަރު ރަނގަޅު/ ރަނގަޅު ކީޕަރެއް ހުރުން

ބަލިފައި : ގޯލު ވައްދާނުލައި ގިނައިރު ހިފެހެއްޓުނަސް، އަނެއްކޮޅަށް ގޯލުޖަހަން އުންދަގޫ

ޓީމު
ޓެގްސް: އެކުއެޑޯރ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.