ސެނެގާލް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ސެނެގާލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 00:07   155

ގްރޫޕް : A

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 18 ވަނަ

ކޯޗު : Aliou Cissé

މޮޅުފައި : ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޓިމެއް

ބަލިފައި : ފަރިތަކުރެވިފައި ހުރީ މަދުން

ޓީމު
ޓެގްސް: ސެނެގާލް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.