އިރާން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : އިރާން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 00:09   134

ގްރޫޕް : B

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 20 ވަނަ

ކޯޗު : Carlos Queiroz

މޮޅުފައި : ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިފެންސަށް ބަލައިގެން ކުޅެން އިނގޭ

ބަލިފައި : ކުރީގެ ކޯޗު އަނބުރާ އައުމުން، ބައެއް ސީނިއާރ ކުޅުންތެރިން ނުރުހުންވެތިބުން

ޓީމު
ޓެގްސް: އީރާން ފުޓުބޯޅަ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.