އެމެރިކާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : އެމެރިކާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 00:12   253

ގްރޫޕް : B

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 16 ވަނަ

ކޯޗު : Gregg Berhalter

މޮޅުފައި : ވަރަށް ބައިވަރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބުން

ބަލިފައި : ވަރަށް ގިނަ ގިނައި އަނިޔާގައި ތިބުން

ޓީމު
ޓެގްސް: އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.