ވިންޑޯސް އެގާރައިގެ ޑެސްކްޓޮޕް ވިޖެޓްތަކާއި އެކު

ޓެކްނޯލޮޖީ

މައިކްރޯސޮފްޓުން ވިންޑޯސް 11 ގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު އަޕްޑޭޓް ނެރެފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 16 ފެބުރުއަރީ 2022 , ބުދަ 18:56   400

މައިކްރޯސޮފްޓުން ވިންޑޯސް އެގާރައިގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު އަޕްޑޭޓް ނެރެފިއެވެ. މި ނެރެފައިވާ އަޕްޑޭޓް ފުރަތަމަ ލިބެން ހުންނާނީ ވިންޑޯސް 11 މިހާރު ވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކަށް ވެސް ލަސްނުވެ މިއަޕްޑޭޓް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިފަހަރު ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯނުތަކާއި ގުޅުވައިދާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޓާސްކްބާ މެދުވެރިކޮށް ކޯލުތަކަށް އެޓެންޑްކޮށް ހެދެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މީޑިއާ ޕްލޭއަރ އާއި ނޯޓް ޕޭޑަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.