އެންމެ ގިނައިން ގޯލު ޖެހީ ކާކު؟

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހީ ކާކު؟

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 11 ޑިސެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 11:31   110

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ : 11 ޑިސެމްބަރު 2022

ޖުމްލަ ޖެހުނު ގޯލު : 158 ގޯލު، 60 މެޗު ކުޅެގެން

މެޗެއްގައި ޖެހުނު އެވްރެޖް ގޯލުގެ ޢަދަދު : 2.6 ގޯލު

ޤަޠަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގައި ގޯލު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިން:

ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.