މާތް ވެގެންވާ ގެފުޅު

ދީން

ސައުދި އަރަބިއާ އިން ޢުމުރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭ އަމަލު ކުރާނެގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 16 ފެބުރުއަރީ 2022 , ބުދަ 19:09   353

އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންނަށް ވެސް، ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ. ޢުމުރާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް 48 ގަޑި އިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.