ޕޯޗުގަލް | ގާނާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ޕޯޗުގަލް | ގާނާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 24 ނޮވެންބަރު 2022 , ބުރާސްފަތި 23:32   159

މިމެޗުން 3|2 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވީ ޕޯޗުގަލް އެވެ.

މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ކުޅެފައިވަނީ 4-3-3 ފޯމޭޝަނަކަށެވެ. އަދި ގާނާ އިން ކުޅެފައިވަނީ 4-2-3-1ފޯމޭޝަނަކަށެވެ. މެޗު ކުޅެފައިވަނީ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ރާއްޖެ ގަޑިން، ނޮވެމްބަރމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، 9pm އެވެ. މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް، 44089 މީހުން ވަދެފައިވެއެވެ.

މެޗް ރިޕޯޓް

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް ޕޯޗުގަލް ގާނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.