ވޭލްސް | އިރާން

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ވޭލްސް | އިރާން

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 25 ނޮވެންބަރު 2022 , ހުކުރު 09:16   203

މިމެޗު ކުޅފައިވަނީ، 25 ނޮވެމްބަރ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 3.00 ގައެވެ.

މިމެޗު ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިރާން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިން:

މެޗުގެ ތަފްޞީލް

ޓެގްސް: އީރާން ވޭލްސް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.