ޤަޠަރު | ސެނެގާލް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ޤަޠަރު | ސެނެގާލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 25 ނޮވެންބަރު 2022 , ހުކުރު 14:04   93

ވޯލްކަޕް 2022 ގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ޤަތަރާއި، އެފްރިކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޤައުމު ސެނެގާލް ބައްދަލުކުރާމެޗު ކުޅެފައިވަނީ، ޤަޠަރުގެ އަލ-ތުމާމީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 6.00 ގައެވެ.

މިމެޗު ނިމުނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެނގާލް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މެޗާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު

ޓެގްސް: ސެނެގާލް ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.