އިނގިރޭސިވިލާތް | އެމެރިކާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : އިނގިރޭސިވިލާތް | އެމެރިކާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 25 ނޮވެންބަރު 2022 , ހުކުރު 14:25   235

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ބައްދަލުކުރާ މި ތާރީޚީ މެޗު ފެށިގެންދާނީ 26 ނޮވެމްބަރު ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދަމު، ރާއްޖެގަޑިން 12:00 ގައި، ޤަޠަރުގެ އަލްބައިތް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

މެޗާއި ގުޅޭ މުޙިއްމު މަޢްލޫމާތު

ޓެގްސް: ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް އިނގިރޭސިވިލާތް އެމެރިކާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.