ޑެލްޓާ އެއާލައިން އިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބޮއިންގް މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ސްޓޭންޑާޑް، އިކޮނޮމީ އަދި ޕްރިމިއަމް ކްލާސް ލިބޭ

ދުނިޔެ

އެއާއިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮއިންގ 777-200އެލްއާރް މަރުކާގެ މަތިދާބޯޓު ދަތުރަށް ތައްޔާރުވަނީ

ރާނިއާ - އިންޑިއާ | 30 ނޮވެންބަރު 2022 , ބުދަ 00:04   161

އިންޑަކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އެއާ އިންޑިއާއަށް ފުރަތަމަ ބޮއިންގް 777-200އެލްއާރް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީޓީ-އޭއީއެފް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މަތިންދާބޯޓަށް ކިޔާ ނަމަކީ ވިހާންނެވެ. އަދި ވިހާންގެ މާނައަކީ އާ ޒަމާނެއްގެ ފަތިސް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ވިހާން. އޭއައި އަކީ ސާފު ލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއާ އިންޑިއާގެ ބަދަލުކުރަނިވި މަގެވެ.

މަސްދަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު މަހާއި މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޮއިންގް 777-200އެލްއާރުގެ ފަސް ބޯޓެއް އެ ފްލީޓާއި ގުޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެއާ އިންޑިއާއިން ވަނީ މުމްބާއީ އާއި ނިއުޔޯކާއި ޕެރިސް އަދި ފްރެންކްފަރޓް ގުޅުވައިދޭ އާ ފްލައިޓްތައް ފެށާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދިއްލީ އާއި ކޮޕަންހޭގަން، މިލާން އަދި ވިއެނާ ގުޅުވައިދޭ ނޮންސްޓޮޕް ފްލައިޓްތައް އަލުން ފަށާފައިވާކަން ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ފުޅާކުރުން އައިސްފައިވަނީ އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މަތިންދާބޯޓުތަކާއެކު ފްލީޓް އިތުރުކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި މަތިންދާބޯޓުތައް އެކްޓިވް ސާވިސްއަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޓެގްސް: އިންޑިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.