ރައީސް ނަޝީދު ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ

ހަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންފި

އަލީ އަޒްޔަން - ގދ | 3 ޑިސެންބަރު 2022 , ހޮނިހިރު 10:51   286

ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅު ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަކުފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއިއެކު، ގިނަބަޔަކު ނިކުމެ މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދަޢުވަތަކަށްކަމަށް މަޢްލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު އެރަށަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެރަށަގުގައި ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ

ރައީސް ސޯލިހް އާއި ރައީސް ސޯލިޙް ވެސް ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އިޢްލާނުކުރައްވާފައި ވުމާއިއެކު އެމްޑީ ތެރޭގައި ދެފެކްޝަނެއް އުފެދި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ :

އައްޑޫ ރައްޔިތުން "އަދި އެހާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެލައްވާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ" - ރައީސް ނަޝީދު

ޓެގްސް: ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.