ރޭގައި ކުޅުނު އިންގްލޭންޑް ނެދާލޭންޑްސް މެޗުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ނެދާލޭންޑްސް އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ރާނިއާ - މެދުއިރުމަތި | 4 ޑިސެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 06:57   100

އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް ނެދާލޭންޑްސް ކުޅެނު ހޫނު މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެމެރިކާއިން ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވި ނަމަވެސް ނޭދާލޭންޑްސް މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ރަހުމު ކުޑަ ޑިސްޕްލޭ އަކާއި އެކުގައެވެ.

އެމެރިކާއަށް ވަނީ މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ޑަޗް ކީޕަރު އެންޑްރީސް ނޮޕާޓް ވަނީ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިކް ޖެހި ގޯލު ހުށިޔާރު ކަމާއި އެކު ޑިފެންޑްކޮށްފައި، އަދި މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެމެރިކާއަށް ނުހިފުމަކީ އެމީހުންގެ ތަގުދީރުގައި މުއްދަތް ޖެހި ކަމެއް ކަންވެސް ޔަގީނެވެ.

ލޫއީ ވެން ހާލްގެ ޓީމުން ޑަޗްގެ އެންމެ މޮޅު ސަގާފަތުގައި ރައްދު ދިނީ މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މެމްފިސް ޑެޕޭ ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސްގެ ހުރަހެއް އަނބުރާލައިގެން 21 ޕާސްހަމާއި އެކު ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްލުމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުރަކޮށް ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް ކަޓިން އެޖެއް ނެތުމުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފައިނަލް ކިކްގައި ވެސް މިފަދަ އަދަބެއް ލިބުނީ ޑަމްފްރީސްގެ އިތުރު ކަޓްބެކެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ޓައިމިންއަކާ އެކު ޑޭލީ ބްލައިންޑް އައުމުންނެވެ.

ޑަޗް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާސްކަމުގެ ވަގުތުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އެމެރިކާއިން އެންމެ ފަހަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި އެކުއެވެ. ޕުލިސިކް ޖެހި ކްރޮސްގައި ހިފައި ހާޖީ ރައިޓް ވަނީ އެމެރިކާގެ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ފަހު ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަސް މިނެޓް ފަހުން ޑަމްފްރީސް ވަނީ ބްލައިންޑްގެ ހުރަހުން ދުރު ޕޯސްޓުގައި ޖެހި ބޯޅާއިގެ ސައިޑެއްގައި ޖަހައި ގޯލަށް ވައްދާ، ދެ ގޯލުގެ ލީޑު އަނބުރާ ގެނެސްފަ އެވެ.

ސްޓޭޓްސްގެ މައި ކުޅުންތެރިޔާ ޕުލިސިކް އިނީ މެޗު ނިމިއްޖެކަން އަންގަން ކަށި ގަނޑު ފުމި އިރު ފެންކަޅިވެފައި އިން ގޮތަކަށެވެ. މެޗު ފެށިގެން އައި އިރު ޕުލިސިކްގެ ގޯލު ކާމިޔާބުވި ނަމަ މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ޓައިއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ.

ޓެގްސް: ނެދަރލޭންޑްސް އެމެރިކާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.