ރަޝިޔާގެ ބަނދަރު ސިޓީ ނަޚޮޑްކާ ކައިރީގައި އޮންނަ ނަޚޮޑްކާ ފަޅުގައި ތެޔޮ ޓޭންކަރުތައް ދަތުރުކުރާ މަންޒަރު

ދުނިޔެ

ރަޝިޔާގެ ކްރޫޑް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވާން ފަށައިފި

ރާނިއާ - ދުނިޔެ | 7 ޑިސެންބަރު 2022 , ބުދަ 09:37   208

ރަޝިޔާގެ ކަނޑުގެ ސާފުނުކުރާ ތެލަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަންފެށުމުން، އޯވަސަޕްލައިއާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ލުއިވެ، ޗައިނާގެ ކޯވިޑް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ޑިމާންޑްގެ އިތުރުވެ މީގެ ކުރީގެ ސެޝަންގައި ތިން ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތެޔޮ ދަށަށް ދިއުމަށް ފަހު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ބްރެންޓް ކްރޫޑް ފިއުޗާސްގައި ތެޔޮގެ އަގު ޖީއެމްޓީގެ 0733 އާއި ހަމައަށް 85 ސެންޓް އިތުރުވެ 83.53 ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ވެސްޓް ޓެކްސަސް އިންޓަމިޑިއަޓް ކްރޫޑް (ޑަބްލިއުޓީއައި) ފީފާއެއްގެ އަގު 68 ސެންޓް އިތުރުކޮށް 77.62 ޑޮލަރަށް ތެޔޮގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސާވިސް ސެކްޓަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ އުދުވާނީ ސިޔާސަތު ހަރުކަށި ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުވުމުން ހޯމަ ދުވަހު ކްރޫޑް ފިއުޗާސް އަށް ދުވާލަކު އެންމެ ބޮޑު ދަށްވުމާއި ވަނީ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ.

ޔޫކްރޭންގައި ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން މޮސްކޯއަށް ހަނިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ގްރޫޕް އޮފް ސެވަން އިން ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 60 ޑޮލަރަށް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު ރަޝިޔާއިން ވަނީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަކުރަން ޖެހުނަސް އެ ފިޔަވަޅަށް ތަބާނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ޖީ7 ގައުމުތަކާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ތަންފީޒުކުރާ އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ އީޔޫއިން ކަނޑުމަގުން ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާއި އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، ޖަޕާން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ކޮށްފައިވާ މިފަދަ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ޓެގްސް: ރަޝިއާ ތެލުގެ އަގުތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.