ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ހަބަރު

ރަޝީޔާގެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރަށަށް އަނބުރާނުދެވި ތާށިވެފައި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 5 މާރޗް 2022 , ހޮނިހިރު 17:31   389

ރަޝިއާ އިން ޔޫކްރޭނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން އަޅާފައިވާ އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހެދި ޔޫރަޕްގެ ވައިގެ އުދުހުން މެދު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރަޝިޔާގެ ޕްލައިޓްތަކަށް މުޅި ޔޫރަޕްގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޔޫރަޕް ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރަން ރަޝިޔާއަށް ވަނީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އެއަރޯޕްލޯޓް ވެސް ބޭރުގެ ހުރިހާ މަންޒިކަަށް ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ބޭރުގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރިދާނެ ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށުނު ހަނގުރާމައިން މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ގައުމެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.