އެއާ އިންޑިއާ އިން ބައިނަލްއަގްވާމީ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރޭ

ހަބަރު

ކެބިންތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އެއާ އިންޑިއާ އިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފި

ރާނިއާ - އިންޑިއާ | 22 ޑިސެންބަރު 2022 , ބުރާސްފަތި 12:11   260

އެއާ އިންޑިއާއިން ވަނީ 27 ބޮއިންގް ބީ787-8 އަދި 13 ބީ777 މަތިންދާބޯޓު ހިމެނޭ ލެގަސީ ވައިޑް ބޮޑީ އެއާކްރާފްޓް ފްލީޓް ރީފޯމް ކުރުމަށް 400 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރި މި މަރާމާތުގެ ދަށުން ބޮއިންގް ބީ787-8 އަދި ބީ777 މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ޕްރީމިއަމް އިކޮނޮމީ ކެބިން ތައާރަފް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 777 ބޯޓުތަކުގައި އަދިވެސް ފަސްޓް ކްލާސް ކެބިން ހުންނާނެ އިރު، 777 ބޯޓުތައް ފަސް ތަރި ލޮޖުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކެބިން އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް އިންޑިއާގެ އެއާލައިނުން ވަނީ ލަންޑަނުގައި އޮފީސްތައް ހުންނަ މަޝްހޫރު ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖޭޕީއޭ ޑިޒައިން އަދި ޓްރެންޑްވޯކްސް އާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި އެއްބާރުލުމުގައި ތާޖް ހޮޓެލްސް، ދަ އޮރިއެންޓް އެކްސްޕްރެސް، އަދި ހަރމަން މިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ އޭވިއޭޝަން އަދި އިންޓީރިއާ ޑިޒައިންގެ ދެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން އަދި ސްޓާ އެލަޔަންސްގެ މެމްބަރު އެއާ އިންޑިއާ އަކީ މަޝްހޫރު ޖޭއާރުޑީ ޓާޓާ އިން އިންޑިއާގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ އެއާލައިނެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް ނެޓްވޯކެއް އޮންނަ މި ކެރިއާ ފުޅާވެ، އޮކްޓޯބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ދަތުރުކުރި ފަހުން އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕް، ދުރު އިރުމަތި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ގަލްފްގެ ނެޓްވޯކެއް އެކުލެވޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު އެއާލައިނަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއާލައިންތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ތަޖުރިބާއެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު ފަސިންޖަރުންނަށް ޒަމާނީ، އަރާމު، އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ކެބިންއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއާ އިންޑިޔާއިން ގަސްތުކުރެ އެވެ.

ވިހާން އޭއައި އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު ކެރިއަރަށް ފަސް އަހަރުގެ ބަދަލުކުރަނިވި ޕްލޭނެކެވެ. އެއީ އަލަށް އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ކްލައިންޓް ޕްރޮޕޮޒިޝަނެއް ބިނާކުރުމާއި، ފްލީޓާއި ނެޓްވޯކް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކުރުމާއި، އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ގަޑިއަށް ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވިހާން އޭއައިގެ ދަށުން ކުރާނެއެވެ. ވިހާން އޭއައި އިން ބޭނުންވަނީ އެއާ އިންޑިއާ އަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ކުރިއެރުމާއި، މާލީ ކާމިޔާބީއާއި، މާކެޓް ޑޮމިނޭންސް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށެވެ.

ޓެގްސް: ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.